Domů / Služby / Lead generation & nurturing

Lead generation & nurturing

Vytvořte motor, díky kterému budete generovat desítky i stovky kvalitních leadů denně. Zároveň je automaticky segmentujte na leady vyžadující péči, nebo ty, které už jsou připraveny k obchodnímu rozhovoru

Získejte nové leady a přeměňte je ve věrné zákazníky

Oslovte potenciální klienty, kteří o Vás doposud ani netušili. Pomocí Cold Outreach metody můžete komunikovat s tisíci prospecty personalizovaně najednou.

Pomocí videotrackingu a A/B testování vyladíme LP, CTA a přihlašovací formuláře pro maximální konverzní poměl k získávání nových leadů.

Nastavíme Lead Scoring nejen z pohledu aktivity, ale také relevance, abyste mohli leady segmentovat na MQL, PQL, SQL či cokoli jiného, kde můžete zároveň sledovat CLV a Churn

 • Nechte se inspirovat našimi ověřenými vzory kampaní k získávání nových leadů, kteří o Vás doposud ani netuší.
 • Provedeme Vás Cold Outreach metodou od technologického nastavení, přes identifikaci leadů po personalizované konverzace ve škále, kterou by nezvládl ani týmy obchodníků.
 • Zamysleme se nad obsahem webu v kontextu toho, co Vaši zákazníci potřebují zjistit a maximalizujme konverzní poměr kampaní s lead magnetem, ať už se jedná o whitepaper, webinář nebo pozvánku do podcastu.
 • Nastavme společně klasifikační kritéria leadů pro jasné rozlišení mezi MQL a SQL a tím zefektivněme marketingové cílení a komunikaci.
 • Nastavme Lead Scoring  nejen z pohledu aktivity, ale také relevance a už nikdy nepřijdete o zákazníka, kterého byste mohli obhospodařovat ještě roky.
 • Jaký je rozdíl mezi MQL a SQL

  Marketing Qualified Lead (MQL) a Sales Qualified Lead (SQL) jsou dvě různé fáze v procesu generování a vyhodnocování potenciálních zákazníků (leadů) v oblasti marketingu a prodeje. Rozdíl mezi nimi spočívá v jejich kvalifikaci a připravenosti stát se skutečným zákazníkem. Zde je rozdíl mezi MQL a SQL:


  Marketing Qualified Lead (MQL):
  
Definice: MQL je potenciální zákazník, který byl identifikován marketingovým týmem na základě určitých kritérií a chování. Tyto kritéria mohou zahrnovat interakce s webovým obsahem, stahování e-knih, přihlášení k odběru newsletteru apod.
  
Připravenost prodeji: MQL ještě není plně připraven stát se zákazníkem. Může mít zájem o vaše produkty nebo služby, ale ještě není v dostatečné fázi nákupního procesu na to, aby byl považován za potenciálního zákazníka, který je připraven na prodejní konverzaci.
  
Cíl marketingu: Cílem marketingového týmu je pracovat na dalším rozvíjení MQL do fáze, kdy se stane SQL. To může zahrnovat další marketingové kampaně, nutné informace, a vzdělávání, aby se zákazník více angažoval.


  Sales Qualified Lead (SQL):
  
Definice: SQL je potenciální zákazník, který projevil zájem o produkty nebo služby a zároveň splňuje určité prodejní kritéria. SQL může být například osoba, která ukázala hlubší zájem o produkt, má dostatečný rozpočet na nákup, a je připravená diskutovat o konkrétních podmínkách a řešeních.
  
Připravenost prodeji: SQL je připraven na prodejní konverzaci a je blíže k uzavření obchodu. Prodejní tým má v tomto okamžiku za úkol pracovat s SQL, poskytovat jim relevantní informace a pokoušet se uzavřít obchod.

  Cíl prodeje: Cílem prodejního týmu je konvertovat SQL na skutečného zákazníka. To zahrnuje vyjednávání, poskytování podpory a zodpovídání otázek, které SQL může mít ohledně produktů nebo služeb.


  Celkově řečeno, MQL a SQL představují různé stadia v procesu přeměny potenciálních zákazníků na skutečné zákazníky. MQL je v rané fázi zájmu a potřebuje další marketingovou péči, zatímco SQL je v pokročilejší fázi a je připraven na prodejní aktivitu. Tento rozdíl je klíčový pro efektivní spolupráci mezi marketingem a prodejem v rámci procesu generování a konverze leadů.

 • Co je to Marketing Churn?

  Marketingový churn, známý také jako churn rate nebo customer churn, je termín používaný v oblasti marketingu a obchodu k popisu situace, kdy zákazníci nebo klienti ztrácejí zájem o produkty nebo služby nabízené firmou a přestávají s ní obchodovat.
  Tento jev je často spojen s odchodem zákazníků a snižováním tržeb. Marketingový churn je významným ukazatelem zdraví a úspěchu podniku, a proto je důležité ho monitorovat a snižovat.

  Existují různé důvody, proč zákazníci opouštějí firmu nebo přestávají využívat její produkty nebo služby. Některé z těchto důvodů zahrnují:
  
Nespokojenost se službou nebo produktem: Zákazníci mohou být nespokojeni s kvalitou, funkčností nebo hodnotou produktu nebo služby.

  Konkurence: Konkurenční nabídka může být atraktivnější, což vede k přechodu zákazníků k jiným poskytovatelům.

  Cenová konkurence: Zákazníci mohou přejít k jinému poskytovateli, pokud ten nabízí nižší ceny nebo lepší cenovou hodnotu.
  
Nedostatečný marketing nebo zákaznická péče: Nedostatečná komunikace, podpora nebo zákaznická péče může způsobit odchod zákazníků.
Změna potřeb a preferencí zákazníků: Zákazníci se mohou měnit a jejich potřeby nebo preference se mohou změnit, což může vést k odchodu.

  Změna životní situace zákazníků: Osobní životní situace zákazníků, jako je přestěhování, změna práce nebo změna finanční situace, může ovlivnit jejich rozhodnutí o pokračování v obchodování s danou firmou.


  Snížení marketingového churnu je pro firmy obvykle prioritou, protože udržení stávajících zákazníků je často méně nákladné než získávání nových. K tomu lze použít strategie zlepšení kvality produktu nebo služby, zvýšení zákaznické péče, personalizaci komunikace s zákazníky a monitorování spokojenosti zákazníků.
  Analyzování marketingového churnu může poskytnout firmám cenné informace o tom, jak zlepšit své obchodní procesy a udržet stávající zákazníky.

 • Co je to Cold Outreach?

  Cold outreach je marketingová nebo prodejní strategie, při které organizace nebo jednotlivci oslovují potenciální zákazníky, klienty nebo partnery, kteří s nimi předtím neměli žádný kontakt nebo vztah. Tento druh komunikace se provádí „z ničeho“, bez předchozího zájmu nebo dotazu ze strany potenciálního kontaktu.
  Cold outreach může být realizován prostřednictvím různých komunikačních kanálů, včetně e-mailů, telefonních hovorů, sociálních médií a dokonce i osobních setkání.
  
Hlavní rysy cold outreach zahrnují:

  Zaměření na neznámé kontakty: Cold outreach je zaměřen na lidi nebo organizace, se kterými nemáte žádný předchozí vztah nebo historii komunikace.
  
Iniciativní kontakt: V tomto případě je iniciativa na straně oslovujícího, který se snaží zaujmout pozornost a navázat kontakt s potenciálním zákazníkem.

  Cílení potenciálních zákazníků: Cold outreach by měl být cílený a prováděn na základě analýzy potenciálního zákazníka a jeho potřeb.

  Cold outreach může být používán pro různé účely, včetně:

  Prodej produktů nebo služeb: Společnosti mohou provádět cold outreach, aby oslovily potenciální zákazníky a nabídly jim své produkty nebo služby.

  Nabídky spolupráce: Firmám mohou používat cold outreach k navázání spolupráce s dalšími firmami nebo jednotlivci.

  Generování potenciálních zákazníků: Cold outreach může být také používán k generování nových potenciálních zákazníků a jejich přivedení do marketingového a prodejního toku.
Cold outreach může být účinným nástrojem, ale je důležité ho provádět s respektem k potenciálním kontaktům a s důrazem na personalizaci komunikace. Neúctivý nebo nevhodný cold outreach může mít negativní vliv na pověst a způsobit, že budou potenciální zákazníci nebo partneři málo reagovat na vaše nabídky. Je proto důležité provádět cold outreach s ohledem na etické a právní normy a dbát na zákaznickou spokojenost.


Pojďme se pobavit o Vašem projektu

Kontaktujte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací