Content Marketing Strategy

Školení online marketingu

Představíme Vám moderní marketingové metody a předáme nástroje k implementaci digitální strategie.

Úvod do digitálního marketingu

Úvod školení bude patřit představení Vaší společnosti a seznámení se se stávající strategií. Na tomto podkladě budou představeny koncepce strategického digitálního marketingu odpovídající specifikům Vašeho podnikání.

Koncepce strategického řízení

Představíme Vám způsob jak zařadit digitální marketingovou strategii do podnikatelského modelu Vaší společnosti tak, abyste byli schopni spolupracovat s kolegy napříč podniku a obhájili její důležitost managmentu.

Marketingové nástroje

Slyšeli jste o sociálních sítích, mailingu, PPC nebo SEO? Představíme si jednotlivé nástroje digitálního marketingu a podrobně popíšeme jejich použitelnost pro Vaše podnikání.

Marketingové taktiky

Jak jednotlivé digitální nástroje poskládat tak, abyste z vaší marketingové strategie vytěžili maximum? Představíme si taktiky a určíme cíle strategie, ať už se jedná o získávání nových kontaktů, poptávek či zvýšení obratu z online marketingových aktivit.

Persony a obsahový marketing

Ukážeme si jak definovat cílové skupiny zákazníků a jakým způsobem a v jaké formě jim předat informace o Vaši hodnotové nabídce. Seznamíme se s obsahovou mapou a životním cyklem zákazníka.

Mediální plán

Výstupem online marketingové strategie by měl být především jasný plán, co dělat. Představíme si nástroje pro tvorbu mediálního plánu a společně navrhneme časový harmonogram činností předpokládájící úspěch Vaší online marketingové strategie.

Pokud Váš podnik s online marketingem začíná, potřebujte konzultovat svou strategii či se chcete inspirovatnovými nápady, naše školení online marketingu je ideální příležitostí jak prohloubit znalosti Vašeho marketingového týmu.

Effective Copyrighting

Výstupem každého školení je návrh strategie, včetně úkolů a časového harmonogramu. Proškolení posluchači obdrží certifikát o absolvování školení online marketingu s platností jednoho roku od data vystavení.

S čím byste chtěli poradit?

Indivuduální  školení a workshopy pro firmy a jednotlivce

Testimonials

See all testimonials