Porter Archivy - B2B marketing

Tag Archives: Porter

marketingový plán

Marketingový plán 101 [šablona ke stažení]

Marketingový plán je jedním z nejdůležitějších strategických dokumentů podniku. Přesto se s ním v písemné podobě ve firmách setkáváme jen zřídka. Abychom mohli…
Continue reading
konkurenční síly

5 faktorů, kterými lze měřit konkurenční sílu

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí je často využívaným nástrojem analýzy mezoprostředí (neboli oborového okolí) podniku. Vychází totiž z předpokladu, že strategická pozice podniku…
Continue reading
podnikatelské strategie

3 přístupy k sestavení podnikatelské strategie

Výběr konceptu podnikatelské strategie pro konkrétní podmínky podniku by měl proběhnout v určité konkurenci. Strategie jako taková by měla být znázornitelná graficky. Například Porter ve své…
Continue reading
Zašlete mi prezentaci e-mailem