MGMT Archivy - B2B marketing

Tag Archives: MGMT

konkurenční síly

5 faktorů, kterými lze měřit konkurenční sílu

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí je často využívaným nástrojem analýzy mezoprostředí (neboli oborového okolí) podniku. Vychází totiž z předpokladu, že strategická pozice podniku…
Continue reading
hodnotové nabídky

Jak vytvořit model hodnotové nabídky

Ať už sbíráme data k vytvoření zákaznických person, či chceme analyzovat aktuální potřeby zákazníků, můžeme využít model hodnotové nabídky. Jedná se o nástroj,…
Continue reading
SWOT analýza

SWOT analýza aneb Jak zhodnotit současný podnikatelský model

SWOT analýza je jedním ze základních nástrojů stanovení podnikové strategické situace vzhledem k vnitřním i vnějším podmínkám. Jedná se o přístup neustálé konfrontace…
Continue reading
podnikatelské strategie

3 přístupy k sestavení podnikatelské strategie

Výběr konceptu podnikatelské strategie pro konkrétní podmínky podniku by měl proběhnout v určité konkurenci. Strategie jako taková by měla být znázornitelná graficky. Například Porter ve své…
Continue reading
Zašlete mi prezentaci e-mailem