marketingový plán Archivy - B2B marketing

Tag Archives: marketingový plán

Chcete si usnadnit řízení projektu? Zkuste Ganttův diagram

Představte si následující situaci: Vlastníte malou výrobní halu a dostanete poptávku na specifický produkt. Stanovíte si reálnou dobu, která uplyne od této poptávky…
Continue reading
marketingový plán

Marketingový plán 101 [šablona ke stažení]

Marketingový plán je jedním z nejdůležitějších strategických dokumentů podniku. Přesto se s ním v písemné podobě ve firmách setkáváme jen zřídka. Abychom mohli…
Continue reading
konkurenční síly

5 faktorů, kterými lze měřit konkurenční sílu

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí je často využívaným nástrojem analýzy mezoprostředí (neboli oborového okolí) podniku. Vychází totiž z předpokladu, že strategická pozice podniku…
Continue reading
hodnotové nabídky

Jak vytvořit model hodnotové nabídky

Ať už sbíráme data k vytvoření zákaznických person, či chceme analyzovat aktuální potřeby zákazníků, můžeme využít model hodnotové nabídky. Jedná se o nástroj,…
Continue reading
SWOT analýza

SWOT analýza aneb Jak zhodnotit současný podnikatelský model

SWOT analýza je jedním ze základních nástrojů stanovení podnikové strategické situace vzhledem k vnitřním i vnějším podmínkám. Jedná se o přístup neustálé konfrontace…
Continue reading
Zašlete mi prezentaci e-mailem