Domů / Služby / Marketingový a Mediální plán

Marketingový a Mediální plán

Marketingový plán

Mnohem více než kdy dříve je důležitá měřitelnost činnosti marketingu. Jednoduše kdo neměří, neřídí. Je na čase rozhodnout, do kterých médií je třeba investovat a jaký obsah musíme vytvořit, aby komunikace se zákazníky přinesla ovoce.

Zhodnocení současného stavu

Podíváme se na Vaše marketingové aktivity a zhodnotíme současný stav pomocí vybraných analýz. Projdeme si stanovené cíle a vyhodnotíme jejich plnění.

Z pohledu externího prostředí provedeme potřebné analýzy s klíčovými osobnostmi podniku a identifikujeme faktory ovlivňující Vaši konkurenceschopnost. Obdobně analyzujeme interní procesy, zejména z pohledu marketingových aktivit a obchodní strategie, a výsledná zjištění použijeme pro generování alternativních strategií k dosažení cílů.

Stanovení cílů a dílčích úkolů

Na základě provedených analýz vytvoříme strategie na příští období, které přetvoříme do SMART cílů. Z těchto cílů odůvodíme dílčí úkoly se stanoveným termínem a zodpovědností.

Pro stanovené cíle sestavíme časový harmonogram splnění, rozpočet a odpovědnou osobu. Díky tomu budete mít kdykoliv k dispozici podrobný přehled o tom, na čem Váš marketing aktuálně pracuje. Zajistíme pravidelný reporting dosahovaných cílů, díky kterému budete konečně moci hodnotit činnosti Vašeho marketingu v čase.

Vytvoření časového harmonogramu

Veškeré zjištěné výsledky a stanovené cíle převedeme do přehledného dokumentu – Marketingového plánu – jehož jádrem bude časový harmonogram plnění úkolů. Vždy tak budete mít přehled na čem Vás marketing pracuje a kam směřuje.

Mediální plán

Přehledný týdenní plán

Mějte vždy k ruce podrobný přehled o tom, který obah budete různými kanály publikovat. Den po dni. Týden po týdnu.

Mít perfektně promyšlenou digitální strategii ještě samo o sobě není předpokladem úspěchu. Důležité je konat. Pracovníci marketingu potřebují přesnou informaci o tom, který obsah by měli publikovat vhodnými kanály, ve vhodný čas, těm správným lidem. Díky mediálnímu plánu máte k dispozici přehledný itinerář publikování den po dni, týden po týdnu. Nikdy už se tak nestane, že byste plánovanou kampaň nestihli včas vypustit, či se na ni nestihli připravit. Díky mediálnímu plánu dokážete přichystat kampaně v předstihu a komunikovat jeho prostřednictvím s celým týmem či subdodavateli.

Ediční plán obsahu

Připravte si plán obsahu, který je nutno s předstihem vytvořit a zkompletujte knihovnu materiálů připravenou k novému využití.

Projektové řízení dodavatelů

Sdílejte mediální plán se všemi spolupracovníky či subdodavateli. Získají tak jednotlivým kampaním přehled o termínech, ve kterých musí přiravit obsah

Sledujte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací