Domů / Služby / Marketingový a Mediální plán

Marketingový a Mediální plán

Podíváme se na marketing jako na skládačku. Rozebereme ji, nepotřebné kusy vyhodíme a ty potřebné sestavíme zpátky tak, aby měly fištróna.

Pomáhá a usměrňuje vaše aktivity

Díky STANOVENÝM CÍLŮM A ÚKOLŮM budete mít přehled o tom, na čem Váš marketingový tým pracuje a kam směřuje.

Perfektně PROMYŠLENÁ STRATEGIE, kterou stačí už jen realizovat. Jádrem vašeho plánu bude časový harmonogram plnění úkolů.

SDÍLEJTE mediální plán se všemi spolupracovníky. Získají jednotlivým kampaním přehled o termínech, ve kterých musí připravit obsah.

Měřitelnost činnosti marketingu je důležitější než kdy dříve. Jednoduše kdo neměří, neřídí. Je na čase rozhodnout, do kterých médií je třeba investovat a jaký obsah musíme vytvořit, aby komunikace se zákazníky přinesla ovoce.

Zmapujeme Vaše nynější marketingové aktivity a identifikujeme faktory ovlivňující Vaši konkurenceschopnost. Výsledná zjištění použijeme pro generování alternativních strategií k dosažení cílů.

Stanovíme SMART cíle na příští období. Z cílů odůvodníme dílčí úkoly se stanoveným termínem a zodpovědností. Vytvořením časového harmonogramu získáte přehled o činnosti a směru Vašeho marketingového týmu. Zajistíme pravidelný reporting dosahovaných cílů, díky kterému budete konečně moci hodnotit činnosti Vašeho marketingu v čase.

 • Zhodnocení současného stavu

  Podíváme se na Vaše marketingové aktivity a zhodnotíme současný stav pomocí vybraných analýz. Projdeme si stanovené cíle a vyhodnotíme jejich plnění.Z pohledu externího prostředí provedeme potřebné analýzy s klíčovými osobnostmi podniku a identifikujeme faktory ovlivňující Vaši konkurenceschopnost. Obdobně analyzujeme interní procesy, zejména z pohledu marketingových aktivit a obchodní strategie, a výsledná zjištění použijeme pro generování alternativních strategií k dosažení cílů.

 • Stanovení cílů a dílčích úkolů

  Na základě provedených analýz vytvoříme strategie na příští období, které přetvoříme do SMART cílů. Z těchto cílů odůvodníme dílčí úkoly se stanoveným termínem a zodpovědností.Pro stanovené cíle sestavíme časový harmonogram splnění, rozpočet a odpovědnou osobu. Díky tomu budete mít kdykoliv k dispozici podrobný přehled o tom, na čem Váš marketing aktuálně pracuje. Zajistíme pravidelný reporting dosahovaných cílů, díky kterému budete konečně moci hodnotit činnosti Vašeho marketingu v čase.

 • Vytvoření časového harmonogramu

  Veškeré zjištěné výsledky a stanovené cíle převedeme do přehledného dokumentu – Marketingového plánu – jehož jádrem bude časový harmonogram plnění úkolů. Vždy tak budete mít přehled na čem Vás marketing pracuje a kam směřuje.

 • Mediální plán

  Mít perfektně promyšlenou digitální strategii ještě samo o sobě není předpokladem úspěchu. Důležité je konat. Pracovníci marketingu potřebují přesnou informaci o tom, který obsah by měli publikovat vhodnými kanály, ve vhodný čas, těm správným lidem. Díky mediálnímu plánu máte k dispozici přehledný itinerář publikování den po dni, týden po týdnu. Nikdy už se tak nestane, že byste plánovanou kampaň nestihli včas vypustit, či se na ni nestihli připravit. Díky mediálnímu plánu dokážete přichystat kampaně v předstihu a komunikovat jeho prostřednictvím s celým týmem či subdodavateli.

 • Ediční plán obsahu

  Připravte si plán obsahu, který je nutno s předstihem vytvořit a zkompletujte knihovnu materiálů připravenou k novému využití.

 • Projektové řízení dodavatelů

  Sdílejte mediální plán se všemi spolupracovníky či subdodavateli. Získají tak jednotlivým kampaním přehled o termínech, ve kterých musí připravit obsah.

Pojďme se pobavit o Vašem projektu

Kontaktujte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací