Domů / Služby / B2B pro výrobní a exportní firmy

B2B pro výrobní a exportní firmy

15 let zkušeností s výrobními a exportními firmami. Stovky proškolených zaměstnanců a úspěšné kampaně pro dobývání zahraničních trhů. Toto je FISTRO.

FISTRO vzniklo z interního MKT oddělení výrobně-exportní firmy

Nastavíme kompletní marketingovou strategii firmy od spuštění digitálních nástrojů po zaškolení interních specialistů

XIBI: pozvedněte Vaši produktovou prezentaci na další úroveň díky Virtuálnímu Showroomu který umí sbírat nové leady.

ROCKETBOOK: Zajistíme pro Vás ten nejinovativnější dárek pro partnery, zákazníky i zaměstnance.

B2B marketing pro výrobní a exportní firmy má několik specifických vlastností a výzev, které vyžadují zvláštní pozornost a strategie. Ve FISTRU s nimi máme letité zkušenosti a nedovolili bychom si opominout:

 1. Komplexní prodejní cyklus: Prodejní cyklus v B2B pro výrobní a exportní firmy může být dlouhý a komplexní. Zákazníci mohou vyžadovat dlouhodobé jednání a různé fáze hodnocení. Marketingové kampaně by měly být navrženy s ohledem na tento prodejní cyklus a obsah by měl být relevantní pro různé fáze nákupního procesu.
 2. Cílení na různé segmenty trhu: Výrobní a exportní firmy často oslovují různé segmenty trhu s různými potřebami. Je důležité provádět důkladnou segmentaci trhu a vytvářet cílené kampaně pro každý segment.
 3. Mezinárodní trhy a kultury: Exportní firmy se často pohybují na mezinárodních trzích a musí brát v úvahu rozdíly v kulturách, jazycích a obchodních praktikách. Marketingové kampaně by měly být přizpůsobeny pro každý cílový trh.
 4. Výrobky a technické specifikace: Výrobní a exportní firmy často nabízejí technické výrobky nebo služby s podrobnými technickými specifikacemi. Marketing by měl umět tyto technické aspekty efektivně komunikovat a zdůrazňovat výhody a hodnotu pro zákazníka.
 5. Dlouhodobé vztahy a zákaznická péče: Udržování dlouhodobých vztahů se zákazníky je klíčové pro výrobní a exportní firmy. Marketing by měl hrát roli při budování důvěry a zákaznické loajality.
 6. Bezpečnost a kvalita: V některých odvětvích, jako je potravinářský průmysl nebo farmaceutický průmysl, je bezpečnost a kvalita produktů klíčovými faktory. Marketing by měl zdůrazňovat závazek k bezpečnosti a kvalitě.
 7. Průmyslové veletrhy a události: Výstavy a průmyslové události jsou často důležitou součástí marketingové strategie pro výrobní a exportní firmy. Tyto události poskytují příležitost prezentovat produkty a navazovat osobní kontakty se zákazníky.
 8. Mezinárodní regulace a obchodní překážky: Exportní firmy se musí zabývat mezinárodními regulacemi a obchodními překážkami, což může ovlivnit jejich marketingové rozhodnutí. Je důležité být informovaný o aktuálních právních a obchodních aspektech.

Celkově lze říci, že B2B marketing pro výrobní a exportní firmy vyžaduje pečlivou segmentaci, technickou znalost produktů, globální perspektivu a schopnost budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky a partnery po celém světě.

Navštivte náš virtuální showroom, pod tímto odkazem, nebo shlédněte webinář, kde podrobně vysvětlujeme všechny funkcionality, zákulisí vzniku i zařazení do marketingové strategie.

 • Co je to Virtuální showroom XIBI a jak mi pomůže na veletrzích nebo online získávat nové leady?

  – Virtuální showroom s marketingovou automatizací
  
– 360°/ VR prohlídky. Prezentujte ve virtuální realitě a využíjte videa, slidy i komentované přednášky.

  – AR katalog. Vyzkoušejte si produkty v rozšířené realitě přímo ve Vašem podniku.
  
– Interaktivní 3D modely. Prozkoumejte produkty ze všech stran a vystihněte klíčové vlastnosti.
Poslední tři až čtyři roky jsme věnovali vývoji XIBI, protože jsme jako obchodníci a marketéři vždycky toužili vytvořit interaktivní produktovou aplikaci, která dokáže získávat nové leady. Když nás zasáhla pandemie a brány veletržišť byly na dlouhou dobu zavřeny, museli jsme rychle přijít s inovativním řešením, které budou moci exportně zaměřené firmy využívat – „klikněte zde“ pro prezentaci našeho Virtuálního showroomu XIBI, který byl oceněn v rámcisoutěže Digital Promotion 4.0

 • Umíte zajistit skutečně originální dárek po naše zákazníky a partnery? Co je to digitální zápisník Rocketbook?

  Digitální zápisník Rocketbook je inovativní produkt, který kombinuje tradiční psaní na papír s digitální technologií. Tento zápisník obsahuje speciální stránky, které umožňují psát na ně standardními perem a poté pomocí mobilní aplikace naskenovat a digitalizovat poznámky. Z digitalizovaných poznámek lze poté snadno vytvářet, ukládat a sdílet elektronické kopie.
Pro firmy je Rocketbook vhodným dárkem pro zákazníky a partnery z několika důvodů:
Inovace a moderní technologie: Rocketbook spojuje tradiční psaní s moderní digitální technologií. Dárky, které přinášejí inovaci a technologický prvek, mohou být pro zákazníky a partnery atraktivní.
Praktičnost a užitečnost: Digitální zápisník umožňuje snadno a efektivně organizovat poznámky a nápady. Je to užitečný nástroj pro lidi, kteří mají rádi fyzický zápis, ale také potřebují digitální kopie svých poznámek.
Personalizace a brandování: Rocketbook lze personalizovat s logem firmy a designem, což umožňuje vytvořit jedinečný a brandovaný dárek.
Ekologie: Rocketbook může být používán opakovaně, což snižuje spotřebu papíru a přispívá k ekologickému přístupu.
Zákaznická loajalita: Dárky pro zákazníky a partnery mohou posílit vztahy a vytvořit zákaznickou loajalitu. Rocketbook je atraktivním dárkem, který zákazníci budou pravděpodobně používat a cenit si ho.
Celkově lze říci, že Rocketbook je moderním a užitečným dárkem, který kombinuje praktičnost s inovací a může být efektivním nástrojem pro podporu vztahů se zákazníky a partnery.

 • Pomůžete nám s přípravou B2B marketingového plánu, budgetu a zaškolení specialistů?

  Samozřejmě, v tom tkví nejvyšší přidaná hodnota Fistra. Můžete se spolehnout, že Vám pomůžeme v následujících oblastech:
Analýza situace:
Začněte tím, že pečlivě analyzujete své aktuální postavení na trhu, konkurenci, silné a slabé stránky, a stanovte si hlavní obchodní cíle.
Stanovení cílů:
Definujte konkrétní a měřitelné cíle, které chcete dosáhnout prostřednictvím marketingu, například zvýšení prodeje, zlepšení povědomí o značce nebo generování nových leads.
Vytvoření cílového trhu:
Identifikujte své hlavní cílové trhy a segmenty zákazníků. Každý segment může vyžadovat odlišný přístup.
Strategie marketingu:
Vypracujte strategii, která zahrnuje výběr vhodných marketingových kanálů (online reklama, obsahový marketing, e-mailový marketing atd.) a komunikaci pro každý segment cílového trhu.
Marketingový plán:
Vytvořte konkrétní plán, který obsahuje plánované kampaně, obsah a akce na dosažení cílů. Rozdělte plán do krátkodobých a dlouhodobých akcí.
Budget:
Stanovte rozpočet na své marketingové aktivity. Rozdělte rozpočet podle potřeb jednotlivých kanálů a kampaní.
Realizace a monitoring:
Implementujte plán a pravidelně monitorujte výsledky. Sledujte klíčové metriky a reagujte na vývoj.
Zaškolení specialistů:
Zajistěte, aby vaši marketingoví specialisté měli potřebné dovednosti a znalosti pro provedení plánu. Můžete zvážit investici do školení nebo získání externí pomoci.
Optimalizace a iterace:
Průběžně optimalizujte své marketingové aktivity na základě získaných dat a zpětné vazby. Buďte připraveni na iterace a změny plánu podle potřeby.


Pojďme se pobavit o Vašem projektu

Kontaktujte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací