Jak vytvořit zákaznické persony pro vaši firmu

No Comments

Persony jsou fiktivní zobecnění vašich ideálních zákazníků. Napomáhají hlubšímu porozumění, a zjednodušují tak proces tvorby obsahu dle specifických potřeb či chování zákaznických skupin. Vnímáte rozdíly mezi svými zákazníky? Co třeba koncoví uživatelé a zprostředkovatelé. Nebo např. rozdíly ve firemní hierarchii? Selský rozum vám napoví, že ředitel společnosti očekává jiné sdělení než liniový manažer. Tvorbě zákaznických person je důležité se věnovat na začátku každého podnikání či na počátku tvorby obsahové strategie pro nového klienta. Jedině tak lze zaručit, že se ten správný obsah dostane ke správnému člověku ve správný čas a ve správné formě.

„Zákaznické persony musí být vytvořeny na základě faktického výzkumu, ne subjektivních předpokladů.“

Persony mohou vzniknout na základě průzkumu trhu či analýzy stávajícího zákaznického portfolia. Dle specifik vašeho podnikání můžete mít připraveno person deset anebo třeba také jednu. Negativní persony oproti tomu popisují zákaznické skupiny, s kterými byste se často setkávat nechtěli. Ať už se jedná o studenty, kteří váš obsah pouze zkoumají, či profesionály, jejichž specializace je pro váš produkt příliš pokročilá.

Jak vám persony mohou pomoct?

Na nejzákladnější úrovni vám persony pomohou personalizovat tvorbu obsahu dle specifických zákaznických skupin. Obsah může mít formu článku, grafiky nebo třeba poučných videí. Motivací k tvorbě takového obsahu je prohloubení vztahu s potenciálním zákazníkem.  Za opravdu výjimečný obsah můžete výměnou získat cenné informace o svých zákaznících. Namísto všeobecného obchodního sdělení pomocí jednoho e-mailu můžete zacílit na segmenty zákazníků dle jejich individuálních potřeb. Použitím negativních person navíc oddělíte zrno od plev, a snížíte tak náklady na získání nových zákazníků. V kombinaci s životním cyklem zákazníka můžete vytvořit mapu vysoce cíleného obsahu.

Jak vytvořit personu zákazníka?

Zavolejte svým klientům a zeptejte se jich, co na vašem produktu mají rádi. Sledujte trendy ve své zákaznické databázi nebo na sociálních sítích. Při vytváření formulářů pro své webové stránky se snažte zachytit specifická data. Dejte na doporučení vašich obchodních zástupců. Všechny tyto informace vám pomohou sestavit personu zákazníka, která by měla obsahovat minimálně tyto údaje:

  1. pozadí (pozice ve firmě, kariérní cíle, volný čas),
  2. demografické údaje (pohlaví, věk, příjem),
  3. úkoly či cíle, které jsou pro ni kritické,
  4. přínosy, které od vašeho produktu očekává,
  5. nesnáze, které jí váš produkt pomáhá řešit.

Oblíbeným nástrojem pro tvorbu či analýzu stávajících person je schéma hodnotové nabídky, které navazuje na tvorbu podnikatelských modelů od Osterwaldera a Pygneura. Personu si ale snadno připravíte i díky naší šabloně. Při její tvorbě však nezapomeňte, na jakých základech ji tvoříte. Je podřízena potřebám zákazníků, ne vašim.

Rozvíjejte své persony

Jakmile dokončíte tvorbu první zákaznické persony, zkuste se nad ní zamyslet hlouběji. Vytvořili jste ji, abyste věděli, jak správně komunikovat se zákazníkem. Komunikovat s ním chcete proto, abyste získali jeho důvěru, která přispěje k nákupu vašeho produktu či služby. Je velice pravděpodobné, že ne všichni zákazníci se nacházejí ve stejné fázi nákupního procesu. Někteří o produktu mají povědomí, jiní nákup teprve zvažují a nejméně bude patrně těch, kteří jsou o nákupu rozhodnuti. Zřejmě se shodneme na tom, že způsob, jakým komunikujeme s konkrétní zákaznickou personou, by měl odpovídat životnímu cyklu zákazníka. Přečtěte si něco o STDC nebo INBOUND metodice, které s fázemi životního cyklu zákazníka pracují.

Distribuce dává obsahu smysl

Nyní už víte, k čemu persony slouží a jak takovou šablonu vytvořit. Při tvorbě obsahu nezapomeňte, že článek, video či infografika by měly být poučné a měly by přinést zákazníkovi hodnotu. Respektováním fáze životního cyklu zákazníka dodáte vytvořenému obsahu kontext. Na závěr nezapomeňte, že distribuce dává obsahu smysl. K volbě správných kanálů může pomoci nástroj pro tvorbu obsahových map.

Pro dnešek už bylo ale informací dost. Stáhněte si šablonu pro tvorbu své první zákaznické persony a začněte tvořit obsah, který vaši zákazníci budou milovat.

I help companies crossing the bridge between state of the art MARKETING and their SALES strategy. I work in marketing agency DVA MLUVČÍ s.r.o. where we create marketing strategies, digital content and channel adminstration for companies such as Bushman, Koutny or RPS. As a Ph.D. researcher I work on a study of Marketing Communication in Online Environment on B2B Market. Also I teach Strategic MGMT and Marketing on SILESIAN UNIVERSITY and I'm mentoring students in BUSINESS GATE academy in Karviná. B2B MARKETING is in my DNA. I have strong industrial background with over 5 years of experience in international B2B enviroment. I feel a true devotion for MARKETING AUTOMATION applied to the state of perfection.

O tomto blogu

Na blogu se dočtete o aktuálních tématech z oblasti B2B marketingu, Inbound marketingu, exportu a dalších moderních metodách rozvíjení vztahů se zákazníky. Inspiraci k článkům nalézáme jak v nejnovějších studiích, tak u klasiků marketing managmentu. 

Zašlete mi nový článek mailem!

Fields marked with an * are required

Požádejte o cenovou nabídku

Nabízíme kompletní poradenství v oblasti digitálního marketingu. Připravíme vaši online strategii a zajistíme a dohlídneme na dodavatele, ať už se jedná o grafika či správce sociálních sítí.

Více z našeho blogu

Všechny posty