Chcete si usnadnit řízení projektu? Zkuste Ganttův diagram

No Comments

Představte si následující situaci: Vlastníte malou výrobní halu a dostanete poptávku na specifický produkt. Stanovíte si reálnou dobu, která uplyne od této poptávky do okamžiku předání hotového produktu, a začnete plánovat. Bude potřeba provést prvotní průzkum a studie, vypracovat detailní analýzu, odevzdat návrh ke schválení, vyrobit prototyp, otestovat jej, vyrobit finální produkt a předat jej zákazníkovi. Jak se v těchto činnostech neztratit a jak udržet jejich posloupnost? Může vám k tomu pomoci Ganttův diagram.

Historické okénko aneb Když Adamiecki a Gantt dělají totéž…

V roce 1896 sestrojil polský ekonom Karol Adamiecki takzvaný harmonogram, tedy plán posloupnosti činností v čase. Udělal ale tu chybu, že jej nepublikoval až do roku 1931. Navíc hovořil pouze polsky a rusky, tedy v jazycích tehdy málo populárních. A tak se stalo, že jej v roce 1910 předběhl americký strojní inženýr Henry Laurence Gantt, když publikoval svůj diagram.

Ačkoliv se dnes může Adamieckiho harmonogram, respektive Ganttův diagram zdát jako běžná forma grafického znázornění, ve své době byl tento nástroj považován za revoluční. Na Ganttovu počest je dnes za významný přínos na poli managementu a veřejné služby udělováno Vyznamenání Henryho Laurence Gantta.

Jak Ganttův diagram vypadá?

Ganttův diagram si nejlépe můžete představit jako tabulku. Ve sloupcích jsou časová pole rozdělená do jednotlivých úseků (dnů, týdnů, měsíců…), v řádcích pak jednotlivé činnosti, na které se člení celý projekt.

Každá aktivita je pak v diagramu znázorněna pruhem (blokem), jehož levý konec je v počátku trvání a pravý na jeho konci. Pro přehlednost se činnosti mohou sdružovat do skupin, které jsou v diagramu odlišeny barvami. V praxi se též můžete setkat se svislou čárou znázorňující aktuální datum nebo třeba postupným zabarvováním činností, které jsou již splněny.

Work breakdown structure jako nadstavba Ganttova diagramu

V rámci projektového řízení můžete narazit na dokument nazývaný jako work breakdown structure, zkráceně WBS. Obsahuje hierarchický rozklad jednotlivých částí projektu, jinými slovy jde o seznam všeho, co je potřeba udělat ke splnění cíle.

Má jít o pouhý přehled výstupů a výsledků, nikoliv akcí, které jsou k jejich splnění potřeba. Na rozdíl od Ganttova diagramu tak WBS neobsahuje ani časové údaje. Jednotlivé součásti WBS však často slouží právě jako základ pro výše zmíněné řádky diagramu.

Jak si Ganttův diagram vyrobit?

Jak jsme naznačili výše, vzhledem k tomu, že nejjednodušší formou Ganttova diagramu je tabulka, vystačíte si pro vytvoření základního harmonogramu s běžným tabulkovým procesorem. Mnohé z nich již v sobě obsahují přímo šablonu, která vám tvorbu diagramu usnadní.

Pro složitější harmonogramy pak můžete využít i specializovaný software. Ten umožňuje například přidávat do diagramu další informace, jako jsou náklady nebo alokované lidské zdroje.

A jak na Ganttův diagram v praxi? Základní radou je nezahlcovat harmonogram činnostmi. Pokud váš projekt obsahuje více než 30 jednotlivých částí, může být jeho zanesení do harmonogramu nepřehledné, zvláště pokud jsou jednotlivé části vzájemně provázány. Výsledný diagram by se měl ideálně vejít na jednu stránku papíru nebo obrazovku monitoru.

Pokud byste potřebovali s tvorbou Ganttova diagramu pomoci nebo pokud narazíte během plánování na nějakou obtíž, neváhejte se na mě obrátit. Rád vám pomohu.

I help companies crossing the bridge between state of the art MARKETING and their SALES strategy. I work in marketing agency DVA MLUVČÍ s.r.o. where we create marketing strategies, digital content and channel adminstration for companies such as Bushman, Koutny or RPS. As a Ph.D. researcher I work on a study of Marketing Communication in Online Environment on B2B Market. Also I teach Strategic MGMT and Marketing on SILESIAN UNIVERSITY and I'm mentoring students in BUSINESS GATE academy in Karviná. B2B MARKETING is in my DNA. I have strong industrial background with over 5 years of experience in international B2B enviroment. I feel a true devotion for MARKETING AUTOMATION applied to the state of perfection.

O tomto blogu

Na blogu se dočtete o aktuálních tématech z oblasti B2B marketingu, Inbound marketingu, exportu a dalších moderních metodách rozvíjení vztahů se zákazníky. Inspiraci k článkům nalézáme jak v nejnovějších studiích, tak u klasiků marketing managmentu. 

Zašlete mi nový článek mailem!

Fields marked with an * are required

Požádejte o cenovou nabídku

Nabízíme kompletní poradenství v oblasti digitálního marketingu. Připravíme vaši online strategii a zajistíme a dohlídneme na dodavatele, ať už se jedná o grafika či správce sociálních sítí.

Více z našeho blogu

Všechny posty