Domů / Aktuality / SMART metoda: Jak správně definovat cíle

SMART metoda: Jak správně definovat cíle

Kategorie článku

Aktualita

Autor

Fištrón

Publikováno

22.02.2017

V každém odvětví podnikání dříve nebo později (ale zpravidla dříve) musí nastat okamžik, kdy se stanoví cíle. Jednoduše se položí otázka: Čeho přesně chce vaše firma dosáhnout? Důraz přitom klademe, jak si záhy vysvětlíme, na slovo „přesně“. Ke správnému stanovení cílů se v praxi často setkáváme s tzv. SMART metodou.

Mise vs. vize vs. cíle

Ve světě strategického řízení se s pojmy jako mise, vize nebo cíle setkáváme běžně. Zatímco mise je obecné poslání vašeho podniku a vize je představení podnikatelského záměru a jakási vidina budoucnosti, cíle představují konkrétní kroky, jak vytoužené budoucnosti dosáhnout. Mise i vize je přitom zpravidla jedna, cílů naopak může být několik a můžeme jich plnit několik najednou nebo je řadit za sebe.

Otevřít si pánské holičství je tedy mise, mít nejlepší pánské holičství ve městě je vize a dosáhnout do konce roku dvojnásobné návštěvnosti je cíl.

SMART metoda jako pomocník při stanovování cílů

SMART technika v rámci sestavování marketingového plánu velmi usnadňuje práci. Její název je zároveň anglický výraz pro slovo „chytrý“, zároveň akronym z počátečních písmen anglických slov, která představují jednotlivé vlastnosti cílů, které si chceme stanovit. Dle SMART metody by tedy každý cíl měl být:

  • S – specific – konkrétní, specifický,
  • M – measurable – měřitelný,
  • A – achievable/acceptable – dosažitelný, přijatelný,
  • R – realistic – realistický,
  • T – timely/trackable – časově ukotvený, sledovatelný.

Někdy se metoda doplňuje ještě o další dvě vlastnosti -ER (SMARTER – chytřejší), kdy každý cíl má být ještě navíc:

  • E – evaluated – vyhodnocený,
  • R – rewarded – odměněný.

Na následujících řádcích si jednotlivé atributy představíme blíže.

SMART

SMART – cíle a odměny

Konkrétní cíle

Každý svůj cíl definujte co nejpřesněji. V případě výše zmíněného pánského holičství jde o zvýšení návštěvnosti. Nyní k vám chodí určitý počet lidí, vaším konkrétním cílem je, aby jich chodilo více.

Měřitelné cíle

S konkrétním cílem úzce souvisí jeho měřitelnost. Nechtějte jen více návštěvníků vašeho holičství, chtějte jich o přesný počet více. V rámci časového úseku tak můžete takový cíl snadno hodnotit, měřit.

Dosažitelné a přijatelné cíle

Na měřitelnost cílů navazuje jejich dosažitelnost a přijatelnost. Zhodnoťte svůj současný stav a zamyslete se, zda na dosažení cílů máte dostatek zaměstnanců, finančních prostředků či dalších potřebných věcí.

Realistické cíle

Nezapomeňte se při tom všem držet nohama na zemi. Zdvojnásobit návštěvnost vašeho holičství je v případě, že už k vám chodí celá pánská část obyvatel města, jednoduše utopie.

Časově ukotvené cíle

Každému cíli dejte konkrétní termín. Je daleko jednodušší a účinnější si říct, že chcete zdvojnásobit návštěvnost vašeho kadeřnictví do konce letošního roku než někdy.

Vyhodnocené cíle

Přestože je zde tato vlastnost přidaná jako mezi těmi, které se používají jen někdy, cíle vyhodnocuje vlastně každý. Po uplynutí stanoveného časového rámce se sami sebe zeptejte: Podařilo se dosáhnout cíle? A za jakou cenu? Neztratili jsme náhodou během usilování o tento cíl něco, co nám ve výsledku uškodí? Vaše holičství možná zdvojnásobilo návštěvnost, ale ke svým zaměstnancům jste se během tohoto procesu chovali tak, že se o návštěvníky momentálně nemá kdo starat. Byl toto ten cíl?

Odměněné cíle

Pochvala vždycky potěší. Nezapomínejte se za každý splněný cíl odměnit, ať už třeba diplomem pro nejlepšího pracanta, nebo společnou večeří pro všechny kolegy a kolegyně. Odměna je tou nejlepší motivací pro následné plnění dalších cílů.

Od SMART cílů k uskutečněným vizím

Asi vás nepřekvapí, že vše je se vším provázáno, že jednotlivé položky na sebe navazují. Plněním cílů pomocí metody SMART tak můžete daleko jednodušeji svoji společnost směřovat k určité konkrétní strategii. Na základě toho nakonec uskutečníte své vize a splníte poslání, které jste si dali, když jste firmu zakládali.

Jak jste na tom vy? Daří se vám stanovovat si cíle a plnit je? Na jaká úskalí jste narazili? Podělte se s námi o zkušenosti v komentářích.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací